Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne pomagają w rozwijaniu motoryki dzieci poprzez naukę ruchów i technik tanecznych. Ćwiczenia taneczne angażują różne grupy mięśniowe, co sprzyja koordynacji ruchowej oraz wzmacnia mięśni. Podczas nauki kroków i sekwencji tanecznych dzieci rozwijają swoje umiejętności poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Taniec daje dzieciom możliwość wyrażania siebie, co rozwija ich kreatywność i wyobraźnię. Dzieci uczą się interpretować muzykę za pomocą swojego ciała a to z kolei pobudza ich twórcze myślenie. Podczas zajęć tanecznych dzieci mają okazję do współpracy z innymi dziećmi rozwijając w ten sposób umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, współpraca i empatia. Wspólne wykonywanie choreografii czy też improwizowanie tańca z innymi uczestnikami buduje więzi między dziećmi.

Zajęcia obejmują:

  • Taniec towarzyski oraz disco
  • Układy grupowe na bazie znanych hitów muzycznych i tanecznych
  • Gry i zabawy rytmiczno-ruchowe
  • Naukę zachowania na parkiecie
  • Taniec solo, w parach oraz tańce zespołowe

CERAMIKA

Zajęcia z ceramiki są bardzo korzystne dla rozwoju dzieci w przedszkolu, wspierając ich rozwój motoryczny, kreatywność, koncentrację, rozwój emocjonalny oraz umiejętności społeczne i poznawcze. Praca z gliną wymaga precyzji i umiejętności manipulacji małymi przedmiotami. Dzieci używają palców i dłoni do formowania i kształtowania gliny, co pomaga w rozwijaniu motoryki małej oraz koordynacji ruchowej. Ceramika daje dzieciom możliwość wyrażenia siebie poprzez tworzenie unikalnych dzieł sztuki. Mogą eksperymentować z różnymi formami, teksturami i kolorami, co rozwija ich kreatywność i wyobraźnię. Ponadto praca z gliną wymaga cierpliwości i skupienia. Dzieci uczą się koncentrować na wykonywanej czynności oraz podejmować wysiłek, aby osiągnąć zamierzony efekt. Dzieci, widząc rezultaty swojej pracy w postaci wykonanych przez siebie przedmiotów ceramicznych, mogą doświadczyć poczucia dumy oraz satysfakcji z własnych osiągnięć.

ROBOTYKA

Zajęcia z budowania i programowania robotów z elementami języka angielskiego, zapewniające poprzez zabawę poznawanie świata informatyki i mechaniki. Uczestnicy rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną dzięki własnoręcznie konstruowanym, małym budowlom “ożywianym” przez programy wgrane w tablety. Fascynująca podróż najmłodszych do świata nowoczesnej techniki. Praca z robotami wymaga rozwiązywania problemów i myślenia krytycznego. Dzieci muszą analizować sytuacje, wyciągać wnioski i podejmować decyzje, aby osiągnąć zamierzony cel. Zajęcie to wymaga jednocześnie kreatywnego myślenia. Uczestnicy muszą wyobrazić sobie, jakie działania powinien podjąć robot, aby wykonać określone zadanie, co rozwija ich umiejętność myślenia w sposób innowacyjny i kreatywny. Udział w tego typu zajęciach może przynieść dzieciom poczucie dumy z własnych osiągnięć. Widząc, jak robot wykonuje zadania, które im zaprogramowali, czują się zmotywowani do dalszej nauki i eksperymentowania. Kompetencje techniczne są coraz bardziej wartościowe i pożądane w dzisiejszym świecie. Zajęcia z robotyki mogą więc przygotować dzieci do przyszłych wyzwań zawodowych i życiowych, rozwijając ich umiejętności, które będą potrzebne w społeczeństwie opartym na technologii.

DOGOTERAPIA

Dogoterapia w przedszkolu może być skutecznym narzędziem wspierającym rozwój dzieci pod względem emocjonalnym, społecznym i fizycznym, poprzez zwiększenie zaangażowania, redukcję stresu, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych, poprawę komunikacji oraz podniesienie samooceny. To aktywność, która wykorzystuje obecność i interakcję z dobrze wytrenowanymi psami w celu wspierania rozwoju dzieci. Interakcja z psem może być relaksująca i uspokajająca dla dzieci, co może pomóc w redukcji stresu i niepokoju, zwłaszcza u tych, którzy mają trudności w radzeniu sobie z emocjami. Dogoterapia może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci poprzez promowanie empatii, odpowiedzialności i współpracy. Dzieci uczą się delikatności i szacunku wobec zwierząt. Kontakt z psem może pomóc w poprawie koncentracji i motywacji dzieci do nauki. Zwierzęta okazują się być skutecznym czynnikiem, zachęcającym dzieci do wykonywania zadań lub ćwiczeń. Psy są doskonałymi towarzyszami dla tych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia emocjonalnego. Zabawa i praca z nimi pomaga poczuć się akceptowanym i bezpiecznym.

SENSOPLASTYKA

To forma aktywności plastycznej, która koncentruje się na zmysłowym doświadczeniu poprzez manipulację różnymi materiałami sensorycznymi, takimi jak piasek, glina, woda, farby, czy też owoce, warzywa a także produkty spożywcze. Głównym celem sensoplastyki jest pobudzanie zmysłów, rozwijanie kreatywności oraz oferowanie dzieciom możliwości odkrywania i eksperymentowania. Sensoplastyka angażuje różne zmysły, takie jak dotyk, wzrok, węch i słuch. Dzieci mają okazję do eksplorowania różnorodnych tekstur, konsystencji i kształtów, co wspiera ich rozwój. Jest to jedna ze skuteczniejszych form zabawy i relaksu dla dzieci. Manipulacja materiałami sensorycznymi jest często postrzegana przez dzieci jako przyjemna i relaksująca, pomagająca im odreagować stres i napięcie.  Z całą pewnością stymuluje ona również kreatywność i wyobraźnię dzieci poprzez zachęcanie ich do eksperymentowania i realizacji różnych, nawet najbardziej fantazyjnych pomysłów.

PRZEDSZKOLIADA – KANGUR

Inicjatywa, która ma w zamyśle promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, ale również wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zabawę, ruch i integrację społeczną. Jej głównym celem jest zachęcanie dzieci do regularnej aktywności fizycznej dzięki różnorodnym grom, zabawom i ćwiczeniom ruchowym. Program umożliwia dzieciom interakcję z rówieśnikami co sprzyja budowaniu relacji społecznych oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i współpracy. To jedna z  platform do edukacji zdrowotnej dla dzieci, w której przekazywane są podstawowe informacje na temat zdrowego żywienia, higieny osobistej oraz znaczenia regularnej aktywności fizycznej dla zdrowia. Zajęcia przyczyniają się do tworzenia przyjaznego i radosnego środowiska, w którym dzieci mogą cieszyć się ruchem i aktywnością fizyczną, co sprzyja budowaniu pozytywnego stosunku do niej już od najmłodszych lat.