Metoda krakowska

Nasza misja to wspieranie pełnego rozwoju dzieci, co obejmuje rozwijanie umiejętności czytania. W tym celu stosujemy metodę krakowską, która jest skutecznym i przyjaznym dla dzieci podejściem do nauki czytania.

Metoda krakowska jest unikalna, gdyż zakłada, że dzieci są gotowe do nauki czytania już od najmłodszych lat, a proces ten powinien być naturalny i przyjemny. Podchodzimy do nauki czytania jak do zabawy, pozwalając dzieciom odkrywać radość płynącą z czytania.

Cechą charakterystyczną metody krakowskiej jest nauka czytania globalnego, gdzie na początku dzieci poznają całe słowa, a dopiero potem poszczególne litery. Słowa są wybierane tak, aby były dla dziecka znaczące i zrozumiałe, co ułatwia zapamiętywanie i zwiększa motywację do nauki.

Zalety metody krakowskiej są liczne. Po pierwsze, nauka czytania globalnego jest dostosowana do naturalnego procesu rozwoju dzieci, które na początku postrzegają całość, a dopiero później szczegóły. Dzieci uczą się czytać szybciej i łatwiej, ponieważ nauka jest dostosowana do ich sposobu postrzegania świata.

Po drugie, metoda krakowska promuje pozytywne nastawienie do czytania. Czytanie nie jest traktowane jako obowiązek, ale jako przyjemność. Dzieci, które uczą się czytać tą metodą, często pokazują większe zainteresowanie książkami i czytaniem na późniejszym etapie edukacji.

Po trzecie, metoda krakowska wspiera rozwój kompetencji językowych dzieci. Poznając całe słowa, dzieci szybciej rozumieją znaczenie i kontekst, co przekłada się na lepsze zrozumienie tekstu i rozwój umiejętności językowych.

W Sunny Buddies jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym dzieciom naukę czytania metodą krakowską. Wierzymy, że jest to inwestycja, która przyniesie korzyści na całe życie, wpływając nie tylko na umiejętności czytelnicze, ale również na ogólny rozwój językowy, myślenie krytyczne i kreatywność. Zapraszamy do odkrywania radości płynącej z nauki czytania metodą krakowską w Przedszkolach Sunny Buddies!