Misja

Z wielką radością przyjmujemy przywilej wpływania na społeczeństwo poprzez formowanie i opiekę nad najmłodszymi. Nasza praca jest napędzana pasją oraz głęboką miłością do dzieci, co stanowi fundament naszego powołania.

Oferujemy wsparcie rodzicom w kształtowaniu młodych umysłów, przygotowując je do radzenia sobie z wyzwaniami szybko zmieniającego się świata. Nasz holistyczny program edukacyjny wykracza poza tradycyjne metody nauczania, promując zrównoważony rozwój w różnych sferach życia dziecka – emocjonalnej, psychicznej, społecznej, językowej i motorycznej.

Tworzymy przestrzeń, gdzie różnorodność talentów, doświadczeń i kultur współistnieje w harmonii. Nasze zespoły i przedszkola łączy wspólne posłannictwo i zestaw wartości, z ambicją, zaangażowaniem i oddaniem na czele.

Nasze działania i programy edukacyjne są odzwierciedleniem naszej misji, promując w dzieciach i w nas samych ciekawość świata, ciągłe dążenie do wiedzy, empatię, szacunek do innych oraz radość z życia w zdrowiu. Aspirujemy, by nasze działania były wzorem do naśladowania, przyczyniając się do kształtowania świadomego społeczeństwa.

Naszym hasłem jest “Jedność i wspólny duch”. Mimo indywidualnych talentów i różnorodności, łączą nas wspólne wartości. Stworzyliśmy unikalną kulturę zespołową opartą na szacunku dla różnorodności, wzajemnym wsparciu, dzieleniu się wiedzą i kreowaniu pozytywnych relacji. Każdy członek naszej społeczności jest cenny, szanowany i akceptowany, co jest fundamentem naszych wzajemnych oczekiwań. W ten sposób uczymy się od siebie nawzajem, co znaczy żyć zgodnie z zasadami Różnorodności, Równości i Włączenia (DEI).

Z ogromną radością podkreślamy międzynarodowy charakter naszego zespołu. W naszych przedszkolach nauczamy różnorodnych języków, a nasi pracownicy reprezentują bogactwo kultur z całego świata. Czerpiąc inspiracje od globalnych autorytetów, wcielamy je w życie, tworząc unikatową, otwartą na świat atmosferę. Nasza praca charakteryzuje się otwartością na nowe doświadczenia, gotowością do nauki i odkrywania nowych kultur, co sprzyja zrozumieniu globalnej różnorodności.

Priorytetem dla nas jest jakość we wszystkich aspektach naszej działalności. Nasze ambicje i zaangażowanie skupiają się na dostarczaniu usług najwyższej klasy dla dzieci, ich rodziców oraz naszego zespołu. Praca w duchu proaktywności i przekraczanie oczekiwań sprawiają, że czujemy dumę i satysfakcję z naszych działań.

Dla nas równość i uznawanie różnorodności są wartościami kluczowymi. Dążymy do tego, by każde dziecko miało zapewnioną opiekę i edukację na najwyższym poziomie, przewyższając oczekiwania rodziców. Nasze przedszkola są otwarte dla wszystkich, stanowiąc przestrzeń dialogu i wolności, gdzie różnorodność jest naszą siłą.

Cenimy opinie innych i zawsze dążymy do ich zrozumienia. Każda uwaga, niezależnie od tego, czy pochodzi od klienta, dziecka, czy członka zespołu, jest dla nas cenna, ponieważ przyczynia się do naszego rozwoju i ulepszania pracy. Promujemy otwartą komunikację i zachęcamy do dzielenia się uwagami, co pozwala nam rozwijać się w realnym czasie.

Dzieci są naszą najważniejszą wartością. Jesteśmy świadomi, że doświadczenia zdobyte w pierwszych latach życia mają decydujący wpływ na ich przyszłość. Dlatego każdego dnia staramy się pozytywnie wpływać na życie i rozwój naszych podopiecznych, tworząc dla nich najlepsze możliwe środowisko.

Dbamy również o dobrostan naszego zespołu, rozumiejąc wyzwania pracy z dziećmi. Promujemy pozytywną atmosferę, wzajemne wsparcie, śmiech, docenianie sukcesów i konstruktywne podejście do niepowodzeń. Zachęcamy do zdrowych nawyków, mając na uwadze dobrostan każdego członka zespołu zarówno w pracy, jak i poza nią, aby każdy mógł czuć się dobrze w każdym aspekcie życia.