Zapisz dziecko

Aby zapisać swoje dziecko – wypełnij poniższy formularz.

  Chcę zapisać dziecko do

  1. Dane osobowe dziecka

  2. Dane osobowe rodziców / opiekunów

  Matka / opiekunka

  Ojciec / opiekun

  3. Informacje o stanie zdrowia dziecka

  Czy dziecko jest na coś uczulone? Czy dziecko jest na diecie? Czy dziecko legitymuje się opinią o niepełnosprawności?
  :

  4. Oświadczenie dotyczące warunków odbierania dziecka z przedszkola

  Do odbioru z przedszkola dziecka upoważniam następujące osoby:

  Upoważniony /a 1

  Upoważniony /a 2

  Upoważniony /a 3

  Upoważniony /a 4

  Wyrażam zgodę na wstępne badanie przesiewowe mojego Dziecka przez fizjoterapeutę/ortopedę po wcześniejszym podaniu terminu tego badania. Wyrażam zgodę na wstępne badanie przesiewowe mojego Dziecka przez logopedę po wcześniejszym podaniu terminu tego badania