Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

Choć dla ⅔ populacji na świecie dwujęzyczność, a nawet wielojęzyczność jest czymś zupełnie naturalnym, w naszym monolingwalnym kraju, nadal postrzegana jest jako coś trudnego do osiągnięcia.

Dzieci w wielu miejscach na świecie już od urodzenia eksponowane są na dwa, trzy, a nawet cztery języki! Dziecięce mózgi to niezwykle plastyczne organy, które są w stanie błyskawicznie taką wiedzę przyswoić i umiejętnie wykorzystywać.

Konkluzja jest jedna – nawet jeśli dwujęzyczność wciąż dla niektórych wydaje się być „nadprzyrodzoną mocą”, dla dzieci wcale nią nie jest, jeśli tylko damy im odpowiednie narzędzia i wprowadzimy w świat drugiego języka we właściwym momencie.

Tak właśnie zrodził się pomysł na dwujęzyczność w naszym Przedszkolu.

Chcemy, by Dzieci jak najwcześniej, w naturalnych warunkach, bez wysiłku i w przyjaznej atmosferze poznawały język angielski.

Zalet płynących z nauki języka obcego i przebywania w wielokulturowym środowisku jest niezliczenie wiele.

Bazując na badaniach przeprowadzonych przez naukowców Jacques Mehler oraz Agnes Kovac w 2009 roku, możemy zauważyć zależność pomiędzy nauką drugiego języka i jego wpływem na rozwój dziecka.

Okazało się, że dzieci dwujęzyczne:

  • Mają lepiej niż jednojęzyczne rozwinięte myślenie twórcze
  • Charakteryzują się analitycznym podejściem do języka jako systemu i większą świadomością metajęzykową
  • Wcześniej osiągają gotowość do nauki czytania i pisania
  • Wcześniej osiągają kolejne stadia rozwoju psychicznego, w tym mowy
  • Osiągają lepsze wyniki w testach szybkości przetwarzania informacji
  • Wskazują wyższą skuteczność komunikacji
  • Osiągają lepsze wyniki w nauce

Doskonale obrazuje ten proces poniższy rysunek:

I choć jak twierdzi Niemiecki filozof Ludwik Wittgenstein „Granice mojego języka, wyznaczają granice mojego świata” to wierzymy, że dla Dzieci nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego chcemy dać im szansę na pełny, harmonijny rozwój, zapewniając przy tym Rodziców, że opłaca się być dwujęzycznym! ?