Facebook

Przedszkole

Zapisy

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy:
– przesłać drogą elektroniczną wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kartę informacyjną o dziecku lub złożyć ją w sekretariacie przedszkola,
– podpisać umowę o kształceniu,
– wpłacić opłatę rejestracyjną.
W rekrutacji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do grup przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w danej grupie są jeszcze wolne miejsca, Dziecko może dołączyć do niej w każdym dogodnym terminie.

Karta Zapisu Dziecka do Sunny Buddies Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola

Chcę zapisać dziecko do

1. Dane osobowe dziecka

2. Dane osobowe rodziców / opiekunów

Matka / opiekunka

Ojciec / opiekun

3. Informacje o stanie zdrowia dziecka

Czy dziecko jest na coś uczulone?

Czy dziecko jest na diecie?

Czy dziecko legitymuje się opinią o niepełnosprawności?

:

4. Oświadczenie dotyczące warunków odbierania dziecka z przedszkola

Do odbioru z przedszkola dziecka upoważniam następujące osoby:

Upoważniony /a 1

Upoważniony /a 2

Upoważniony /a 3

Upoważniony /a 4

Wyrażam zgodę na wstępne badanie przesiewowe mojego Dziecka przez fizjoterapeutę/ortopedę po wcześniejszym podaniu terminu tego badania.

Wyrażam zgodę na wstępne badanie przesiewowe mojego Dziecka przez logopedę po wcześniejszym podaniu terminu tego badania

Kontakt

Krańcowa 13 (Budynek Korona)
33 – 300 Nowy Sącz

ns@sunnybuddies.pl

+48 733 905 905

Masz pytanie? Napisz do nas:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunny KB sp. z o.o., ul. Krańcowa 13, 33-300 Kraków, NIP 6793181524
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. więcej >

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy. < mniej

Telefon
Kontakt