Facebook

Przedszkole

Opłaty

Wpisowe do przedszkola – 950 PLN
Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka,  wpłacana przelewem na konto przedszkola lub bezpośrednio gotówką w dniu podpisania umowy.

Czesne za miesiąc:
1390 PLN – Klasa dwujęzyczna
Opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu do piątego dnia każdego miesiąca.

nr konta bankowego: 54 1090 2590 0000 0001 4756 2700

Stawka żywieniowa dzienna – 16 PLN.
Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje na koniec miesiąca kalendarzowego i zostaje uwzględnione przy naliczaniu czesnego za kolejny miesiąc. Opłata za wyżywienie nie jest naliczana od 3 dnia ciągłej nieobecności dziecka w placówce. Na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji o przewidywanej nieobecności dziecka, udzielonej najpóźniej 2 dni wcześniej, opłata za wyżywienie może być nienaliczana od 1 dnia nieobecności

Zawiera: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Płatne wraz z opłata za czesne.

Zajęcia dodatkowe:
Opłata za zajęcia dodatkowe jest ustalana z rodzicami w zależności od wyboru zajęć i ilości chętnych.

Opłaty dodatkowe:
Wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: do kina, teatru, muzeum, zoo etc.

Uwaga!
zapisy
trwają

Zapisz dziecko

Aktualności

2-6 sierpnia półkolonia językowo-sportowa
Pierwsza w Krakowie Półkolonia Językowa w salach z Nadmorskim Mikroklimatem!

Mowa i jej rozwój. Kiedy podjąć decyzję o wizycie u logopedy. Czym w ogóle jest...

Odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie uruchomiliśmy grupę żłobkową. Startujemy już od 1 marca. Zapisy można składać...

Kontakt

Czerwonego Prądnika 8/u2 i u3,
31-431 Kraków

hello@sunnybuddies.pl

+48 884 700 401

Masz pytanie? Napisz do nas:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KB Invest Group sp. z o.o., ul. Czerwonego Prądnika 8/2 I 3, 31-431 Kraków, NIP 9452234675
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. więcej >

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy. < mniej