Facebook

Żłobek

Opłaty

Czesne :

320 zł (korzystamy z dofinansowania z projektu UE aż do końca sierpnia 2023 jest to kwota którą płaci rodzic za pobyt dziecka w żłobku łącznie z jedzeniem i wszystkimi zajęciami dodatkowymi). Po zakończeniu projektu UE czesne wynosić będzie 1550 zł. Wpisowe 1500 zł (dla dzieci przedłużających pobyt w Żłobku Sunny Buddies wpisowe wynosić będzie 1000 zł).

Żłobek czynny jest w godzinach 7:00 – 17:00.

 

Wyżywienie:

W cenie czesnego jest: śniadanie, przekąska, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
Istnieje możliwość podawania Maluszkom jedzenia przyniesionego przez rodziców.

Po zakończeniu projektu UE koszt wyżywienia (5 posiłków) wynosić będzie 19 zł/dzień.

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki lub przez aplikację mobilną LIVEKID. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 

Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem:

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,4 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27, pokój Nr 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Uwaga!
zapisy
trwają

Zapisy

Aktualności

Drodzy Rodzice, oficjalnie witamy na pokładzie Sunny Buddies! 🙂 Zdajemy sobie sprawę, że przyprowadzanie Dziecka...

2-6 sierpnia półkolonia językowo-sportowa
Pierwsza w Krakowie Półkolonia Językowa w salach z Nadmorskim Mikroklimatem!

Mowa i jej rozwój. Kiedy podjąć decyzję o wizycie u logopedy. Czym w ogóle jest...

Kontakt

Konopczyńskiego 15
30-383 Kraków

ruczaj@sunnybuddies.pl

+48 733 201 901

Masz pytanie? Napisz do nas:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KB Invest Group sp. z o.o., ul. Czerwonego Prądnika 8/2 I 3, 31-431 Kraków, NIP 9452234675
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. więcej >

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy. < mniej

Skip to content